برای کسب اطلاعات بیشتر
از طریق شبکه های اجتماعی
با ما تماس بگیرید.

ما فقط به چند ساعت زمان نیاز داریم!
کمتر از دو روز کاری به تیکت شما پاسخ میدهیم.

دفتر شیراز
 •  
 • بـلوا ر فـرهـنـگ شهر، کوچه ۴۲، فـرعی ۴/۴۲، سـاخـتـمان پــارس
 • info@imenpars.co
 • 17 17 30 071-91
 •  
دفتر تهران
 •  
 • تـهـران، تجریـش، خیــابـان دکتر علی شريـعتی، خیــابــان حسن اکـبری، خیـابـان هـاله،
 • tehran@imenpars.co
 • 17 17 30 021-91
دفتر فروش
 •  
 • شیراز، بلوار امیرکبیر، بعد از خیابان شهید صفایی جنب موسسه آموزش عالی زند
 • 50 58 38 071-38
 •